****************************************

חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה

(48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99)

פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס' 1-26:

****************************************

 

 

 

כותרת משנה: שיעור 1 - חלק ב, הנחות, פסקאות 0-9

 

תאריך: אדר התש"ף

 

תקציר: את לימוד חלקו השני של מורה הנבוכים פתחנו במבוא קצר על עניינו באופן כללי, ועל עניין פרקיו הראשונים בהם משלים הרמב"ם את מהלך ביסוס האמונה בצורה ודאית, שבו החל כבר בחלק הראשון של המורה.

לאחר מבוא זה, החלנו בלימוד הנחות הפיזיקה היסודיות של מדע הפילוסופיה האריסטוטלית, שבהם ישתמש הרמב"ם בפרק הבא ע"מ להוכיח את מציאות ה', אחדותו ושלילת גשמותו.

הספקנו ללמוד את תשע ההנחות הראשונות.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App