כותרת משנה: שיעור 7 – פתיחת המורה, המשלים, פסקאות 3-11

 

תאריך: יב מרחשון התש"ף

תקציר: הרמב"ם לימד על עומק הסודות החבויים בעומק כתבי הקודש מלבד המסרים הגלויים שלהם ומעבר להם )שהם כנמשלים החבויים בתוך משלים(, ולימד על שני סוגי משלים שישנם בכתובים לרמוז אליהם; משל שבכל מילה שבו רומז הוא גם לנמשל, ומשל שחלקו נאמר לצורך מסר המשל בלבד ורק חלקו רומז אף לנמשל סודי עמוק יותר.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App