כותרת משנה: שיעור 9 – פתיחת המורה, סיבות הסתירות 7-17

תאריך: יד מרחשון התש"ף

 

תקציר: הרמב"ם לימד על שבע סוגי הסתירות המצויות בחיבורי המחברים (א׳ מאסף דעות ב׳ חזרה מדעה. ג׳ סתירה במשל. ד׳ תנאי נסתר. ה׳ הבהרה הדרגתית. ו׳ אי תאימות עקיפה בשוגג. ז׳ אי תאימות במתכוון), ולימד אילו סתירות מצויות באילו חיבורים, תוך הדגשה מיוחדת על עובדת הימצאם של הסתירות שמחמת המשלים, הסתירות שמחמת ההבהרה ההדרגתית ואלו שמחמת אי התאימות המכוונת, כל אלו הן בחיבורי חז"ל, הן בספר המורה והן בדברי הנביאים. סיימנו בקריאה להעמקה והבנה נכונה בכוונת הרמב"ם באמירתו שכלל בכוונה בסיפרו סתירות מהסיבה השביעית, ובכוונתו בדבר. הדברים ידונו ויתבארו בע"ה בשיעור הבא.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App