כותרת משנה: שיעור 46 - ח"א, פרקים מג-מד המונחים כנף ועין


 

תאריך: רביעי, יא טבת התש"ף

 


תקציר: למדנו על משמעויות "כנף" ו"עין" שנאמרו ביחס לה' ולמלאכים, המורים על השגחת ה' ועל מציאות המלאכים ופעולותיהם הנסתרות. בכלל הדברים יישבנו סתירה במורה בעניין אפשרות ייחוס כנפיים לה'.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App