כותרת משנה: שיעור 47 - ח"א, פרקים מה-תחילת מו המונח שמע

 


תאריך: חמישי, יב טבת התש"ף


 

תקציר: תחילה למדנו בפרק מה על המונח "שמיעה" ומשמעויותיו במקרא בכלל (במשמעות שמיעת קול, קבלת דבר או ידיעה) וביחס לה' בפרט (במשמעות של השגה ובמשמעות של תגובה), ואחר החלנו בפרק מו ושם פגשנו במשלים שהרמב"ם מביא שמקורם הוא מהכוזרי וניצלנו את ההזדמנות להרחיב על היחס בין שני הגדולים הללו.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App