כותרת משנה: שיעור 54 - ח"א, פרקים נ-נא


 

תאריך: שני, כג טבת התש"ף

 


תקציר: תחילה לימדנו על הפולמוס שהיה בדבר גדר האמונה ומהותה לדעת הרמב"ם והויכוח שהיה כרוך בזה כיצד נכון לתרגם את המונח "אעתקאד", שבו השתמש הרמב"ם. אחר, למדנו את פרק נא בו ביאר הרמב"ם את ההכרח שלא לייחס לה' האחד תארים חיוביים המחייבים ריבוי והרכבה.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App