כותרת משנה: שיעור 55 - ח"א, תחילת פרק נב, פסקאות 1-12

 


תאריך: שלישי, כד טבת התש"ף

 

תקציר: בכדי להראות את ההכרח לשלול מה' כל תואר והגדרה חיובית – חילק הרמב"ם את כלל התארים הקיימים במציאות לחמש קבוצות והראה באופן מפורט כיצד בכל אחת מן הקבוצות הללו אין אפשרות לייחס תואר חיובי לעצמות האלוקית. הספקנו לעסוק בשלוש מן הקבוצות הללו (קבוצה א - תואר מגדיר מהות, קבוצה ב - תואר מגדיר חלק מהות, וקבוצה ג - תארי איכויות הנוספים על המהות).

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App