כותרת משנה: שיעור 75 - ח"א, סיכום חטיבת הפרקים סא-סז

 

תאריך: שלישי, כג שבט התש"ף

 

תקציר: עם השלמת קבוצת הפרקים סד-סז סיכמנו אותם ועמדנו על עניינם, הקשרם וסיבת ביאורם במקומם. שייכנו אותם לחטיבה אחת הכוללת את פרקים סא-סז, שעניינה לבאר את עומק הדיוק וההתאמה בין משמעות שמות ה' ותיאור אופני פעולתו שבכתבי הקודש ובין כל עומק טוהר ההשגה שלימדנו הרמב"ם בכל הפרקים הקודמים (א-ס).

כמו כן, המשכנו וחילקנו על פי דרכינו את כלל חלקו הראשון של המורה ל"פרקי טוהר ההשגה" (א-סז) ופרקי דרך ההוכחה (א,סח-ב,ב), ועמדנו על טעם הדבר כעת, בעומדנו בדיוק בין שני חלקים כוללים אלו, וביארנו כיצד שניהם אינם אלא קריאה אחת ארוכה "בשם ה' א-ל עולם".

 

[המעבר בין ''פרקי טוהר ההשגה'' - א-סז (=''שם יי''),  לבין ''פרקי דרך ההוכחה'' - א,סח-ב,יב (=''א-ל עולם')'].

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App