כותרת משנה: שיעור 78 - ח"א, השלמת פרק סט, פסקאות 9-12

 

תאריך: ראשון, כח שבט התש"ף

 

תקציר: אחר שלמדנו על בחינת היות ה' פועל העולם ומקיימו, הוספנו ולמדנו גם על בחינת היותו תכליתו האחרונה של העולם כולו ושל כל פרט מפרטיו, וכיצד שאיפתם כולם היא ההשתלמות וההידמות ליוצרם. כמו כן, לימדנו הרמב"ם על תלות קיום הבריאה בבוראה והשיג בתוקף על אלו מתוך ה"מדברים", שסברו שקיומו של עולם ייתכן בעצמו בלא תלות בבורא.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App