כותרת משנה: שיעור 93 - ח"א, פרק עד[1], פסקאות 1-9

 

תאריך: אדר התש"ף

 

תקציר:  התחלנו ללמוד את דרכי ה"מדברים" להוכחת חידוש העולם ומציאות ה'. הספקנו ללמוד את ארבעת הדרכים הראשונות שהרמב"ם הביא בשמם. בכל אחת מן הדרכים ביארנו ע"פ הרמב"ם על אלו הנחות אותה דרך נסמכת ומדוע היא אינה וודאית ואינה מספיקה לפי הרמב"ם.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App