כותרת משנה: שיעור 94 - ח"א, פרק עד[2], פסקאות 10-17

 

תאריך: אדר התש"ף

 

תקציר: למדנו את הדרכים החמישית והשישית של ה"מדברים" להוכחת חידוש העולם.

בדרך החמישית - דרך הייחוד - למדנו כיצד מציאות הבחנות שונות בטבע שלא ניתן לתת להם סיבה טבעית כל שהיא מדוע נעשו כפי שהן ולא אחרת - מלמדת על "מייחד"-"בורא" חיצוני לבריאה שגרם שיהיו כפי שהן. למדנו גם כיצד השתמש הרמב"ם בעיקרון זה לביסוס חידוש העולם אך בלא הכחשת הסיבתיות הטבעית, שלא כ"מדברים''.

ובדרך השישית דחה הרמב"ם יומרה להמצאת דרך חדשה והראה שיסודה אינו אלא הדרך החמישית הידועה, והראה גם כשלים נוספים שנכללו בה.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App