כותרת משנה: שיעור 95 - ח"א, השלמת פרק עד[3], פסקאות 18-25

 

תאריך: אדר התש"ף

 

תקציר: למדנו על הדרך השביעית של ה"מדברים" לאישוש חידוש העולם, סיימנו את הפרק, וסיכמנו את 7 ראיותיהם לחידוש שנתבארו בו.

בכלל הדברים נגענו בנושא העמוק של הגדרת מהות הנפש הנשארת לאחר מות הגוף, שהרמב"ם הוצרך להתייחס לזה מעט, וכן בויכוח העמוק על אפשרות המצאות אינסוף בזה אחר זה ל"מדברים", לרס"ג וחוה"ל ולרמב"ם.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App