כותרת משנה: שיעור 97 - ח"א, פרק עו[1], פסקאות 1-8

 

תאריך: אדר התש"ף

 

תקציר: למדנו את שתי הדרכים הראשונות (מתוך השלוש) שלפיהן ביססו ה"מדברים" את שלילת הגשמות מהבורא, ואת דחיית הכרחיותן על ידי הרמב"ם (דרכיהן שלמדנו הן: א. מחמת היות הגוף מורכב מאטומים רבים, בעוד כבר הוכחה אחדות הבורא. ב. נמעות הדומות בין הבורא לבריאה).

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App