מורה נבוכים לרמב״ם

שיעורים במורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה.
הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל.


תוכן:

הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10)

חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98)
פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52
פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79
פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98

חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99)
פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26
[נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40]
פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75
פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99

חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149)
פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13
פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71
פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149

חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 149-163)

כותרת משנה: שיעור 3 - ח"ב, הנחות- פרק א, פסקה 8

 

 

תאריך: אדר התש"ף

 

 

תקציר: תחילה סיכמנו את 25 ההנחות המדעיות שקיבל הרמב"ם ולמדנו על הויכוח על ההנחה ה26 של אריסטו בדבר נצחיות התנועה והזמן (שהנחה זו הניח הרמב"ם רק לצורך הדיון בכדי לבסס את האמונה גם בלא תלות בויכוח על אודותה).

אחר, למדנו את העיון היסודי הראשון שבפרק א המלמד מתוך העולם וחוקיו על ההכרח במציאות מסובב נבדל אחד ונצחי שרק מכח מציאתו הגלגל סובב תמיד והמציאות כולה מתקיימת.

כותרת משנה: שיעור 4 - ח"ב, פרק א, פסקאות 9-16

 

תאריך: חמישי, ר"ח ניסן התש"ף

 

 

תקציר: תחילה הוספנו ביאור מדוע מעדיף הרמב"ם את העיון הראשון של הכרת ה' כמסבב הגלגל על פני שאר שלושת העיונים שהביא לביסוס מציאות ה', ואחר, למדנו אף את שלושת האחרונים (ממורכבות התנועה, מעצם המציאות וממימוש הכח הגלום), וביארנו את ייתרונם של שני העיונים האחרונים לפי דברי בעל ספר העיקרים.

כותרת משנה: שיעור 5 - ח"ב, פרק א  - פרק ב

 

 

תאריך: שישי, ב ניסן התש"ף

 

 

תקציר: תחילה השלמנו את לימוד שלושת העיונים שהביא הרמב"ם בסוף פרק א להוכיח את אחדות ה' ושלילת גשמיותו.

אחר, בתחילת פרק ב, השלים הרמב"ם את מהלך דרך ההוכחה של מציאות ה' בלא תלות בשאלת הבריאה.

בשולי הדברים ביארנו את מהלכו הכולל של הרמב"ם ובאיזה שלב עמדנו כעת.

« Newer Episodes

Podbean App

Play this podcast on Podbean App